Praalwagenverzekering

Je hebt al jaren een praalwagen. Waarmee je met veel plezier deelneemt aan de jaarlijkse carnavalsoptocht of bloemencorso. Maar er kan natuurlijk altijd iets misgaan. Wie betaalt dan de schade? En als er iemand aangereden wordt … waar kan het slachtoffer dan terecht? Zorg dat je goed verzekerd bent via SmitVerzekert, zodat je onbezorgd kan genieten van de optocht!

Voor wie?

 • Je bent eigenaar van een tractor of (vracht-)wagen die als praalwagen of als trekker van een praalwagen wordt gebruikt.
 • Je bouwt zelf een praalwagen.
 • Je bouwt samen met jouw vrienden een praalwagen
 • Je organiseert als carnavalsvereniging een optocht van praalwagens.

Waarvoor ben je verzekerd?
Met de praalwagenverzekering voorkom je niet alleen dat je zelf financiële schade lijdt als gevolg van een ongeval met de praalwagen, maar zorg je er ook voor dat áls er eens wat mis gaat, het slachtoffer niet met lege handen achterblijft. Je kunt de praalwagenverzekering uitbreiden met een ongevallendekking voor de mensen die meerijden met de praalwagen.

Praalwagenverzekering aanvragen

Hulp nodig? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies en bel 0251-745634.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de praalwagenverzekering?

 • Zowel de praalwagen als het trekkend voertuig is voor aansprakelijkheid verzekerd.
 • Je kunt deelname aan meerdere optochten in één keer verzekeren.
 • Als vereniging kun je alle deelnemende praalwagens aan jouw optocht verzekeren. In één keer. En zijn het er vijf of meer? Dan krijg je korting op de premie.
 • Je kunt aanvullend een ongevallendekking voor passagiers en bestuurder afsluiten.
 • Je kunt de praalwagen op tijd en veilig vervoeren. Want je dekking gaat in één dag voor de optocht en eindigt één dag na de optocht.
 • Je bent ook verzekerd in België en Duitsland. Tenminste, als de optocht start én eindigt in Nederland.
 • Als je de verzekering afsluit, zijn de voertuigen technisch in orde. Dit toon je aan met een APK-goedkeuring. Of met een verklaring van technische deugdelijkheid als het voertuig geen APK-keuring meer kan krijgen.
 • Je bent verzekerd tijdens:
  –  deelname aan de optocht;
  –  de rit naar de startplaats van de optocht;
  –  het vervoer van de praalwagen na de optocht.

Let op
Voor de praalwagenverzekering is een ontheffing van de gemeente, waarin de optocht plaatsvindt, verplicht. Conform Artikel 61b lid 1 Reglement verkeersregels en verkeerstekens is het verboden om personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets. Alleen de gemeente kan ontheffing verlenen voor dit verbod. Dit doet de gemeente schriftelijk.

Zonder deze door de gemeente afgegeven ontheffing op dit verbod is het niet mogelijk een praalwagenverzekering via SmitVerzekert af te sluiten.

Op welke momenten ben je verzekerd?

Tijdens:
• deelname aan de optocht;
• de rit (zonder passagiers!) naar de startplaats van de optocht;
• het vervoer van de praalwagen (zonder passagiers!) na de optocht.

Meer dan 1 persoon (exclusief de bestuurder) op de praalwagen? LET DAN OP:

Er mogen maximaal 20 personen op de praalwagen of platte kar aanwezig zijn. Meer dan 20 personen wordt niet geaccepteerd. Bevinden er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar? Dan moet aan de volgende eisen voldaan worden:

 • De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de praalwagen/platte kar bevinden, moeten achter een omheining staan of moeten op een deugdelijke wijze gezekerd zijn aan de praalwagen/platte kar zodat deze personen er niet vanaf kunnen vallen;
 • De omheining moet minimaal 1.20 meter hoog zijn en moet zodanig aan de praalwagen/platte kar zijn bevestigd dat deze niet breekt of doorbuigt wanneer de erop aanwezige personen er tegenaan leunen. Op een hoogte van 60 centimeter gemeten vanaf de vloer van de praalwagen/platte kar moet ook een dwarsbalkconstructie zijn gemonteerd die voorkomt dat personen onder de omheining door kunnen klimmen of vallen.
 • Er mag een maximum aantal personen op de praalwagen/platte kar aanwezig zijn. Het toegestane maximum aantal personen op de praalwagen/platte kar staat op het polisblad vermeld.

Wordt er niet aan deze eisen voldaan? Dan is het helaas niet mogelijk om een praalwagenverzekering af te sluiten.
Deze eisen zijn vastgelegd in de voorwaarden. Wanneer bij schade blijkt dat niet aan deze eisen is voldaan, heeft de maatschappij het recht de schade-uitkering te verhalen op de veroorzaker, de eigenaar van het motorrijtuig , de bestuurder of op verzekeringnemer.

Verzekerd voor aansprakelijkheid

De Praalwagenverzekering biedt dekking voor schade die je veroorzaakt met of door het voertuig aan personen of zaken.
– tot € 1.220.000,- per gebeurtenis voor schade aan zaken;
– tot € 6.070.000,- per gebeurtenis voor schade aan personen.

Als er meer dan 8 personen op de praalwagen/platte kar aanwezig zijn, wordt het verzekerd bedrag voor schade aan personen verhoogd naar € 10.836.000,- per gebeurtenis.

Wat is de premie?
Bij een maximum van 8 personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar geldt een premie van € 136,50 per object per optocht.

Bij 9 t/m 20 personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar geldt een premie van € 204,75 per object per optocht.

NB: Bij 21 of meer personen op de praalwagen/platte kar is het niet mogelijk om een verzekering aan te vragen.

Verzekerd voor ongevallen

Met de ongevallendekking op de Praalwagenverzekering ben je verzekerd voor ongevallen die personen die meerijden overkomen. De verzekering biedt dekking aan maximaal 8 personen. Rijden er meer dan 8 personen mee? Dan wordt de dekking naar rato aangepast.

De verzekerde bedragen luiden per persoon:
A. Overlijden € 10.000
B. Blijvende algehele invaliditeit € 50.000

Alle hierboven genoemde premies zijn exclusief € 15 poliskosten en assurantiebelasting. Je betaalt geen assurantiebelasting over de ongevallenpremie. Verzeker je 5 of meer objecten tegelijk op 1 polis? Dan krijg je 10% korting over de hele premie.

Praalwagenverzekering aanvragen

Hulp nodig? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies en bel 0251-745634.

Contact

SmitVerzekert logo
De Trompet 1945
1967 DB  Heemskerk

+31251745634
0251 - 745634
info@smitverzekert.nl

Schade melden