Waarborgfonds

Wanneer je schade aan een motorvoertuig hebt opgelopen en de tegenpartij onbekend is, kan je een schadeclaim indienden bij het Waarborgfonds die mogelijk een schadevergoeding verlenen. Hiervoor gelden alleen wel een aantal voorwaarden.

Het Waarborgfonds is er voor mensen die door een motorvoertuig zoals een brommer, auto of tractor schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar. Bijvoorbeeld als de veroorzaker is doorgereden of als hij niet verzekerd is. Ook schade die is veroorzaakt met een gestolen motorvoertuig kan vergoed worden.

Het Waarborgfonds vergoedt dus alleen schade door een motorvoertuig. Schade door bijvoorbeeld vandalisme vergoeden zij niet.

Download formulieren Waarborgfonds

Het Waarborgfonds is een stichting zonder winstoogmerk. Zij worden gefinancierd uit jaarlijks vastgestelde bijdragen van Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen gaat naar het Waarborgfonds.

Contact

SmitVerzekert logo
De Trompet 1945
1967 DB  Heemskerk

+31251745634
0251 - 745634
info@smitverzekert.nl

Schade melden